FØRSTEKLASSES REFLEKSLUE

Bergen Kommune deler hvert år ut luer til sine førsteklassinger.

Vi designet en lue velegnet til formålet.