REFLEKS SKOLEVEST

Refleksprofil har i flere år levert refleksvester og caps til mer enn syv tusen førsteklassinger i Oslo Kommune.

Trafikketaten legger vekt på kvalitet, sertifiseringer og leveringssikkerhet i valget av leverandør.
Utvelgelsen skjer etter en anbudskonkurranse.